TriSmėlis Vilniuje tel. +370-608 22898  skaldasmeliszvyras.lt Smėlis yra viena pagrindinių statybinių medžiagų naudojamų betono gamybai ir namų pamatams užpilti. Smėlio kaina priklauso nuo atvežamo kiekio. Dėl smėlio atvežimo Vilniuje ir Vilniaus rajone skambinti  : +370-608 22898.

smelis

Kas yra smėlis ir kokios smėlio rūšys Lietuvoje?

Smėlis – nuosėdinė uoliena, sudaryta iš nuotrupinių dalelių.

Dalelių skersmuo svyruoja nuo 0,063 mm iki 2 mm. Smėlis beveik ar visiškai nesucementuota uoliena t. y. biri, nevienalytė. Vienalytė sucementuota įvairiais cementais uoliena vadinama smiltainiu. Smėlis pagal savo kilmę gali būti fliuvioglacijalinis, jūrinis, aliuvinis (upinis), eolinis. Smėlio mineralinė sudėtis gana įvairi. Jis gali būti monomineralinis, sudarytas praktiškai iš vieno mineralo (kvarcinis, feldšpatinis ir pan.), taip pat polimineralinis – iš įvairių mineralų nuolaužų. Mineralinė smėlio sudėtis priklauso nuo fiziškai ardomų uolienų mineralinės sudėties. Jei ardomos jūrinės nuogulos ar smėlis akumuliuojasi šiltose jūrose – smėlis bus karbonatinės sudėties – klintinis smėlis, jei klostosi vulkaninės salos pakrantėse – vulkaninis smėlis. Didžioji smėlio dalis klostosi dykumose. Jose iš smėlio supūstomos didelės kopos.

Lietuvoje kasamo smėlio rūšys:

Jūrinis, randamas prie Baltijos jūros, polimineralinis, sudėtiniai mineralai: kvarcas, feldšpatas, ilmenitas, granatas ir kt.

Eolinis, randamas palei jūros pakrantę, Kuršių nerijoje, taip pat Dzūkijos miškuose

Aliuvinis – prie visų Lietuvos upių.

Fliuvoglacialinis pasiskirstęs praktiškai visoje Lietuvoje. Šis smėlis naudojamas betono gamyboje.

Limnoglacialinis, smulkesnis bet geriau išrūšiuotas smėlis.

Kvarcinis smėlis kasamas Anykščių rajone. Šis smėlis susiklostė neogeno periode. Kvarcinis smėlis yra naudojams stiklo gamyboje.

Smėlį betono gamybai ir pamatams užpilti Vilniuje galime atvežti dideliais ir mažais kiekiais 25 tonos arba 10 tonų. Skambinti : +370-608 22898.